Nicolas Gonner

Prairieblummen


Read by LibriVox Volunteers


Den ëmfangräichste Gedichtband vu Lëtzebuerger, déi am 19. Joerhonnert an d'USA ausgewandert sinn. Theme sinn Erë…