Legende, mythe en fantazie


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 2 reviews)

Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal, een boek van Latijnsch vernuft, waarin de Romaansche teerheid door de stoere Noordertaal niets van haar innigheid en preciositeit verliest. Ellen Fores. (Uit: Den Gulden Winckel 17 (1918) (6 hr 27 min)

Chapters

Elyata - deel 1 27:26 Read by Marcel Coenders
Elyata - deel 2 23:52 Read by Marcel Coenders
Elyata - deel 3 34:40 Read by Marcel Coenders
Elyata - deel 4 16:40 Read by Marcel Coenders
De dieren 14:48 Read by Marcel Coenders
Het spookhuis 14:56 Read by Marcel Coenders
De verleider 13:33 Read by Marcel Coenders
Over de eentonigheid 14:43 Read by Marcel Coenders
De dochter van Blauwbaard 18:11 Read by Marcel Coenders
De zoon van Don Juan 17:56 Read by Marcel Coenders
De herscheppingen 19:51 Read by Marcel Coenders
De betooveraar 15:48 Read by Marcel Coenders
De zoeker 15:40 Read by Marcel Coenders
Azzahra 21:21 Read by Marcel Coenders
Van het altijd verliefde godinnetje 16:55 Read by Marcel Coenders
Hefaistos of de mythe der leelijkheid 21:16 Read by Marcel Coenders
De rots 17:44 Read by Marcel Coenders
De dood van den Dappere 14:04 Read by Marcel Coenders
De legende van den gelen diamant 14:43 Read by Marcel Coenders
De droomenheks 16:09 Read by Marcel Coenders
Alarbot 17:07 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah Hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje